Is this your first time here?

นักศึกษา สามารถ Login เข้าใช้ระบบโดยใช้

username: รหัสนักศึกษา@stou.ac.th
password: เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*
*หาก นศ. เคยเข้าเปลี่ยน password ใน app stou sisa ให้ใช้ password ตามที่เปลี่ยน
*ใช้พาสเวิร์ดเดียวกันรวมถึงระบบสอบออนไลน์

**รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย (คลิก)

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ (@stou.ac.th) 

  • Line: @ocsstou
สอบถามปัญหาด้านการเรียน (e-Learning)
  • Line: @stouelearning 
  • Facebook: @stouelearning