Welcome to STOU e-Learning

นักศึกษา สามารถ Login เข้าใช้ระบบโดยใช้

username: รหัสนักศึกษา@stou.ac.th
password: รหัสบัตรประชาชน

**รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย (คลิก)

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ (@stou.ac.th) 

  • Line: @ocsstou
สอบถามปัญหาด้านการเรียน (e-Learning)
  • Line: @stouelearning 
  • Facebook: @stouelearning